Om du inte känner till ditt recept kan det mätas av en optiker genom en synundersökning. Glöm inte att ta med en kopia av receptet efter undersökningen.

Om synundersökningen

Synundersökningar kan göras hos de flesta optiker, men tänk på att inte alla optiker erbjuder synundersökningar som separat tjänst. Kontrollera att din synundersökning är heltäckande (en syntavla bör användas) och att du får all relevant information:

  • Sfär (S, SF eller SPH) och/eller cylindervärdet för varje öga (C eller CYL).
  • Om det finns ett cylindervärde måste det också finnas ett axelvärde (A, As, AXI, AXS eller AXIS).
  • Pupillavståndet (PD) för varje öga (dividera värdet med två om bara ett värde anges).
  • För progressiva glasögon, lästillägg (ADD) för varje öga.

Tips för din synundersökning

  • Vi rekommenderar att du kontaktar optikern i förväg för att boka tid.
  • Kontrollera att du har tagit ur dina kontaktlinser minst 30 minuter före synundersökningen (helst flera timmar före).
  • Om du använder hårda linser rekommenderar vi starkt att du inte har dem i alls på dagen för din synundersökning.
  • Kontaktlinsrecept skiljer sig från glasögonrecept.
  • Din optiker kan vid behov även justera passformen för dina nya bågar.
  • Vi rekommenderar att du låter undersöka ögonen vartannat år.

Any questions? Check our FAQ or contact us at 020 3514 2272 (Mon-Fri 9am-6pm) or hello@aceandtate.se.

Synundersökning